Etický kodex

Pro SPEL Manufacturing je velmi klíčové dodržování morálních zásad a správného chování. Dbáme na to, aby všichni naši zaměstnanci sdíleli a podporovali hodnoty, které rozvíjejí nejen naši společnost, ale i okolí kolem nás. Vytváříme prostředí, kde je vyloučeno porušování pravidel hospodářské soutěže, korupce, uplácení nebo diskriminace. Velmi dbáme na čestné a slušné chování vůči zákazníkům i vlastním kolegům. Zakládáme si na vzájemné důvěře a všichni naši zaměstnanci jednají v souladu s Etickým kodexem a všemi firemními hodnotami.