Vyrábíme kabelové, vodičové svazky a nízkonapěťové rozváděče s vysokou kvalitou, maximální bezpečností, minimálními dopady na životní prostředí a hospodárným využíváním energií.

Naše certifikace

Výroba kabelových a vodičových svazků

Výroba kabelových a vodičových svazků se soustřeďuje na segment průmyslu vyžadující kusovou až malosériovou výrobu a široký sortiment produktů.
Jedná se především o aplikace v oblasti dopravní a stavební techniky, chladírenského průmyslu a speciálních průmyslových zařízení.
Kabelové a vodičové svazky jsou vyráběny na základě standardu IPC-WHMA-A-620.

Výroba rozváděčů a elektrických sestav

Výroba rozváděčů a elektrických sestav je zaměřena na sériovou výrobu různých elektrotechnických sestav a výrobu skříňových rozváděčů.
Jedná se zejména o sestavy a rozváděče pro průmyslová výrobní zařízení, technologické celky, dopravní techniku a výtahy.

Kvalita

Kvalita je pro nás proces, nikoli konečný výsledek. Stále hledáme inovativní způsoby, jak zdokonalit naše procesy a produkty. Zákazník je vždy na prvním místě. Sledujeme zpětnou vazbu našich zákazníků a aktivně pracujeme na zlepšení našich produktů a služeb.

Naše certifikace

Náš systém řízení kvality a životního prostředí je certifikován dle norem ISO 9001 a 14001 certifikační společností Bureau Veritas.

Politika QMS a EMS

Neustále hledáme způsoby, jak být ještě lepší. Naše základní priority jsme shrnuli do Politiky kvality a životního prostředí.

Politika kvality a životního prostředí

Manuál pro dodavatele SPEL Manufacturing, s.r.o.

Ochrana přírody

Snažíme se minimalizovat ekologický dopad naší činnosti tím, že snižujeme emise, recyklujeme, třídíme odpad a podporujeme obnovitelné zdroje energie.

Stále hledáme inovativní řešení, která nám umožní snižovat spotřebu energie a zdrojů, což vede k nižším nákladům a větší efektivitě.

Bezpečnost

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je důležitým cílem našeho pracovního prostředí a vyžaduje průběžný závazek a spolupráci všech zaměstnanců.

V naší společnosti hodnotíme rizika pracovního prostředí, školíme zaměstnance v bezpečnostních postupech, implementujeme opatření k prevenci úrazů a vybavujeme pracovníky vhodnými ochrannými pracovními pomůckami.

Investice do BOZP nám v konečném důsledku snižují náklady spojené s pracovními úrazy a zlepšují produktivitu a kvalitu života zaměstnanců.

Udržitelný rozvoj

Věříme, že udržitelný rozvoj není pouze heslem, ale skutečným závazkem k lepší budoucnosti pro nás všechny.

Na střechách našich výrobních hal a budov máme vlastní fotovoltaické elektrárny. Naším primárním zdrojem tepelné energie jsou tepelná čerpadla vzduch voda. Těmito opatřeními jsme snížili naši závislost na fosilních palivech a zmenšujeme naši uhlíkovou stopu. Máme vlastní zdroj užitkové vody.
Klademe důraz na třídění odpadů a recyklaci jako prostředek k omezení skládkování.

Vytvořili jsme etický kodex, který nás zavazuje k férovým pracovním podmínkám pro všechny naše zaměstnance bez ohledu na pohlaví, etnický původ, nebo jakýkoliv jiný faktor.

Etický kodex - ke stažení.

Naše certifikace

Náš systém řízení kvality a životního prostředí je certifikován dle norem ISO 9001 a 14001 certifikační společností Bureau Veritas.